Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Zapytania ofertowe

    INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 19 MARCA 2020 ROKU WSZYSTKIE POSTĘPOWANIA PUBLIKOWANE SĄ NA PLATFORMIE SMART PZP
  • Link do portalu SMART PZP