Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Przetargi publiczne


  INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 19 MARCA 2020 ROKU WSZYSTKIE POSTĘPOWANIA PUBLIKOWANE SĄ NA PLATFORMIE SMART PZP
 • Link do portalu SMART PZP
  102_2019 Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do kuchni szpitala przez okres 12 miesięcy
 • Link do smart
  100_2019 Dostawa ostrzy do pił do gipsu kompatybilnych z systemami posiadanymi przez szpital
 • Link do smart
  88 2019 Dostawa zestawów jednorazowych elektrod igłowych do monitorowania neurofizjologicznego SEP/MEP/EMG w chirurgii kręgosłupa do skoliozy w okresie 36 miesięcy kompatybilnych z aparatem ISIS IOM System Compact firmy Inomed Medizintechnik GmbH
 • Link do smart
  83_2019 Dostawa endoprotez, innych implantów oraz cementu kostnego do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  70 2019 Dostawa odczynników i artykułów jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  69 2019 Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do kuchni szpitala przez okres 12 miesięcy.
 • Link do SMART PZP
  67 2019 Dostawa ostrzy do pił ortopedycznych i pił do gipsu kompatybilnych z systemami posiadanymi przez szpital
 • Link do SMART PZP
  56 2019 Dostawa jednorazowych elementów zużywalnych kompatybilnych z systemem artroskopowym firmy Smith&Nephew przez okres 36 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  55 2019 Dostawa materiałów do oznaczeń gazometrii krwi wraz z dzierżawą analizatora przez okres 48 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  54 2019 Dostawa odczynników i artykułów jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  51 2019 Dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  50 2019 Dostawa ram przestrzennych do wieloosiowej korekcji deformacji kończyn przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  44 2019 Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do kuchni szpitala przez okres 12 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  48 2019 Dostawa narzędzi chirurgicznych do operacji mikrochirurgicznych wykonywanych na Bloku Operacyjnym w SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku
 • Link do SMART PZP
  43_2019 Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  39 2019 Dostawa endoprotez, innych implantów oraz substytutów kości do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  38 2019 Dostawa jednorazowych i jednodniowych drenów do pompy artroskopowej kompatybilnych z pompą artroskopową FMS duo+ dla potrzeb bloku operacyjnego SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku przez okres 36 miesięcy.
 • Link do SMART PZP
  37 2019 Dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  36 2019 Dostawa mikroskopu śródoperacyjnego dla potrzeb Bloku Operacyjnego SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku
 • Link do SMART PZP
  33 2019 Dostawa odczynników i artykułów jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  32 2019 Dostawa innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  31 2019 „Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala przez okres 30 miesięcy”
 • Link do SMART PZP
  22 2019 Dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  21 2019 Dostawa ram przestrzennych do wieloosiowej korekcji deformacji kończyn przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  18 2019 Dostawa aparatu ultrasonograficznego przeznaczonego do badań układu mięśniowo-szkieletowego z funkcją elastografii i elastografii SWE dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSK im. prof
 • Link do SMART PZP
  17 2019 Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do kuchni szpitala przez okres 12 miesięcy.
 • Link do SMART PZP
  16 2019 Dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  12 2019 Dostawa endoprotez, innych implantów i materiałów kościozastępczych do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  DZP.26.11/2019 - Dostawa materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy CMKP
 • Link do SMART PZP
  2_2019 Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala przez okres 30 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  1_2019 Dostawa leków do Apteki Szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP