Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. prof. Adama Grucy CMKP
GRUCA ORTHOPAEDIC AND TRAUMA TEACHING HOSPITAL
Przetargi publiczne


  INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 19 MARCA 2020 ROKU WSZYSTKIE POSTĘPOWANIA PUBLIKOWANE SĄ NA PLATFORMIE SMART PZP
 • Link do portalu SMART PZP
  102_2019 Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do kuchni szpitala przez okres 12 miesięcy
 • Link do smart
  100_2019 Dostawa ostrzy do pił do gipsu kompatybilnych z systemami posiadanymi przez szpital
 • Link do smart
  88 2019 Dostawa zestawów jednorazowych elektrod igłowych do monitorowania neurofizjologicznego SEP/MEP/EMG w chirurgii kręgosłupa do skoliozy w okresie 36 miesięcy kompatybilnych z aparatem ISIS IOM System Compact firmy Inomed Medizintechnik GmbH
 • Link do smart
  83_2019 Dostawa endoprotez, innych implantów oraz cementu kostnego do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  70 2019 Dostawa odczynników i artykułów jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  69 2019 Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do kuchni szpitala przez okres 12 miesięcy.
 • Link do SMART PZP
  67 2019 Dostawa ostrzy do pił ortopedycznych i pił do gipsu kompatybilnych z systemami posiadanymi przez szpital
 • Link do SMART PZP
  56 2019 Dostawa jednorazowych elementów zużywalnych kompatybilnych z systemem artroskopowym firmy Smith&Nephew przez okres 36 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  55 2019 Dostawa materiałów do oznaczeń gazometrii krwi wraz z dzierżawą analizatora przez okres 48 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  54 2019 Dostawa odczynników i artykułów jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  51 2019 Dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  50 2019 Dostawa ram przestrzennych do wieloosiowej korekcji deformacji kończyn przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  44 2019 Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do kuchni szpitala przez okres 12 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  48 2019 Dostawa narzędzi chirurgicznych do operacji mikrochirurgicznych wykonywanych na Bloku Operacyjnym w SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku
 • Link do SMART PZP
  43_2019 Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  39 2019 Dostawa endoprotez, innych implantów oraz substytutów kości do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  38 2019 Dostawa jednorazowych i jednodniowych drenów do pompy artroskopowej kompatybilnych z pompą artroskopową FMS duo+ dla potrzeb bloku operacyjnego SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku przez okres 36 miesięcy.
 • Link do SMART PZP
  37 2019 Dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  36 2019 Dostawa mikroskopu śródoperacyjnego dla potrzeb Bloku Operacyjnego SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku
 • Link do SMART PZP
  33 2019 Dostawa odczynników i artykułów jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  32 2019 Dostawa innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  31 2019 „Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala przez okres 30 miesięcy”
 • Link do SMART PZP
  22 2019 Dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  21 2019 Dostawa ram przestrzennych do wieloosiowej korekcji deformacji kończyn przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  18 2019 Dostawa aparatu ultrasonograficznego przeznaczonego do badań układu mięśniowo-szkieletowego z funkcją elastografii i elastografii SWE dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSK im. prof
 • Link do SMART PZP
  17 2019 Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do kuchni szpitala przez okres 12 miesięcy.
 • Link do SMART PZP
  16 2019 Dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  12 2019 Dostawa endoprotez, innych implantów i materiałów kościozastępczych do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  DZP.26.11/2019 - Dostawa materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy CMKP
 • Link do SMART PZP
  2_2019 Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala przez okres 30 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  1_2019 Dostawa leków do Apteki Szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP