Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Przetargi publiczne


Smart PZP szpitala
  33 2019 Dostawa odczynników i artykułów jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  31 2019 „Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala przez okres 30 miesięcy”
 • Link do SMART PZP
  22 2019 Dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  21 2019 Dostawa ram przestrzennych do wieloosiowej korekcji deformacji kończyn przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  18 2019 Dostawa aparatu ultrasonograficznego przeznaczonego do badań układu mięśniowo-szkieletowego z funkcją elastografii i elastografii SWE dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSK im. prof
 • Link do SMART PZP
  17 2019 Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do kuchni szpitala przez okres 12 miesięcy.
 • Link do SMART PZP
  16 2019 Dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  12 2019 Dostawa endoprotez, innych implantów i materiałów kościozastępczych do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  DZP.26.11/2019 - Dostawa materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy CMKP
 • Link do SMART PZP
  2_2019 Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala przez okres 30 miesięcy
 • Link do SMART PZP
  1_2019 Dostawa leków do Apteki Szpitala przez okres 24 miesięcy
 • Link do SMART PZP