Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Komunikaty


  INFORMACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZAKUPOWEJ

  Uprzejmie informujemy, że platformą zakupową, z której korzysta SPSK jest SMART PZP.
  Platforma jest dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/
  Warunkiem przystąpienia do postępowań prowadzonych przez SPSK na Platformie, jest posiadanie przez Wykonawcę aktywnego konta użytkownika na platformie SMART PZP. Rejestracji można dokonać pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/ klikając ikonę „Załóż konto”
  Rejestracja oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne.
  POMOC TECHNICZNA DLA WYKONAWCÓW dostępna jest w godzinach roboczych 7-19 technicznej infolinii telefonicznej dostępnej pod numerem telefonu 22 123 07 97 lub e-mail: zgloszenia@portalpzp.pl.
  Koszt połączenia określa taryfa operatora połączenia telefonicznego, z którego korzysta Wykonawca.