Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Rehabilitacja lecznicza

  • Ośrodki wchodzące w skład rehabilitacji

    Oddział VIII - Rehabilitacja
    tel. (022) 779-40-31 wew.425

    Zakład Rehabilitacji Leczniczej
    tel. (022) 779-40-31 wew.382