Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Poradnie i oddziały poza kliniczne

 • Oddziały poza kliniczne

  Oddział IX – Pooperacyjny (POP)
  tel. (022) 779-40-31 wew. 457

  Oddział X – Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
  tel. (022) 779-40-31 wew. 441

  Poradnie Specjalistyczne - Kierownik poradni lekarz ortopeda Bogdan Sokólski

  Przychodnia Specjalistyczna Dorosłych
  tel. (022) 431-30-30 8:30 - 14:30

  Przychodnia Specjalistyczna Dzieci
  tel. (022) 431-30-29 10:00 - 12:00

  Inne ośrodki medyczne

  Izba przyjęć ostrego dyżuru
  tel. (022) 788-56-74, (022) 779-40-31 wew. 286

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej : Kierownik mgr Iwona Jabłońska
  tel. (022) 779-40-31 wew. 334

  Zakład Diagnostyki Obrazowej : Kierownik Prof. Jerzy Walecki
  tel. (022) 779-40-31 wew. 388

  Apteka Szpitalna : Kierownik mgr Barbara Radoń
  tel. (022) 779-40-31 wew. 368

  Blok Operacyjny : Kierownik dr n. med. Adam Czwojdziński
  tel. (022) 779-40-31