Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

O szpitalu

  • Historia naszego szpitala sięga lat powojennych. Obecnie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku, którego organem założycielskim jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, jest dynamicznie rozwijającym się szpitalem, jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków urazowo-ortopedycznych w kraju. Dysponujemy 437 łóżkami, w tym 36 łóżkami z zakresu rehabilitacji ogólnej. Co roku hospitalizowanych jest blisko 11.000 pacjentów, z czego 18% stanowią pacjenci z endoprotezoplastyką stawów biodrowych i kolanowych. Jako jedyni w Polsce posiadamy Oddział Uszkodzeń i Patologii Miednicy oraz Oddział Gruźlicy Kostno – Stawowej. W poradniach specjalistycznych dla dorosłych i dla dzieci rocznie leczymy około 44.500 osób. Jednym z naszych priorytetów jest stałe podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez wysoce wykwalifikowany personel medyczny, w tym 7 samodzielnych pracowników naukowych. Nasza kadra medyczna posiada doświadczenia zdobyte w krajowych i zagranicznych ośrodkach. W leczeniu pacjentów wykorzystujemy nowoczesne technologie oraz wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny. Nie ustając w staraniach o dalszy rozwój szpitala dokonujemy modernizacji bloku operacyjnego oraz kolejnych oddziałów.