Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

 • Projekty ze środków unijnych i krajowych


  Projekt: Rozbudowa i doposażenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych

  Czas realizacji: 11.09.2014-31.12.2015


  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
  Projekt: Przebudowa i modernizacja specjalistycznej przychodni ortopedycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy w Otwocku w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych oraz zwiększenia dostępności do specjalistycznych porad ortopedycznych dzieci i dorosłych z regionu całej Polski

  Czas realizacji: 24.01.2012-09.10.2012

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
  Projekt: Przebudowa, modernizacja i wyposażenie części pomieszczeń w SPSK w Otwocku na potrzeby nowoczesnego Bloku Operacyjnego Traumatologii i Izby Przyjęć współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

  Czas realizacji: 09.03.2010-31.12.2011
  Projekt: Termomodernizacja głównego budynku łóżkowego szpitala (Budynek E) SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 574.690,28 zł

  Czas realizacji: 31.08.2011-15.12.2011
  Projekt: Zakup aparatury medycznej w celu zwiększenia efektywności ochrony zdrowia w SPSK im. Prof. A. Grucy w Otwocku współfinansowany przez Unię Europejską jest realizowany w ramach ZPORR 2004-2006 r.

  Czas realizacji: 2004-2009