Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

 • Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP


  Klinika składa się z dwóch oddziałów: Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej (Ia) oraz Ortopedii Dorosłych (Ib). Jednym z wiodących tematów, którymi się zajmuje jest leczenie wad wrodzonych narządu ruchu. Jako jedyna klinika w Polsce przeprowadza rekonstrukcje kończyn za pomocą stabilizatorów z komputerowym wspomaganiem tego procesu. Na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej leczeni są pacjenci z urazami i następstwami urazów, deformacjami porażennymi kończyn w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, rozczepu kręgosłupa, artrogrypozy. Zajmuje się też wydłużeniami kończyn z korekcją w osi, zarówno w zmianach pourazowych, jak i pozapalnych oraz w przypadkach wad wrodzonych. Oddział pełni codzienny 24-godzinny ostry dyżur dla dzieci i młodzieży. Oddział Ortopedii Dorosłych zajmuje się leczeniem stawu biodrowego i kolanowego chirurgicznym – jako jeden z nielicznych w kraju – z jego zachowaniem oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik – czyli endoprotezoplastyki. Leczeni są tu także pacjenci z deformacjami stóp, schorzeniami kręgosłupa, z nierównością kończyn oraz zaburzeniami osiowymi.


  Kierownik Kliniki: prof. dr hab.n. med. Jarosław Czubak

  Oddział IA

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Szymon Pietrzak

  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Waldemar Przybysz

  Lekarze: dr n. med. Magdalena Kwiatkowska, lek. med. Małgorzata Drwiega-Ostaszewska, lek. med. Piotr Janiak, lek. med. Michał Lenkiewicz, lek. med. Karolina Lisiecka, lek. med. Tomasz Parol, lek. Konrad Grochowski

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Bożena Kamińska

  Sekretarka: Teresa Wawer

  Oddział IB

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Andrzej Sionek

  Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Adam Czwojdziński

  Lekarze: lek. Marek Dróżdż, lek. Marcin Gruba, dr n. med. Marcin Złotorowicz,lek. med. Kamil Kołodziejczyk

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Krystyna Rzodkiewicz (po)

  Sekretarka: Marzena Kamaszewska

  KONTAKT

  Sekretariat Kliniki: Anna Możdżonek tel. 788 91 97

  Oddział IA Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 462, sekretariat wew. 311. ia@spskgruca.pl

  Oddział IB Ortopedii Dorosłych tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 465, sekretariat wew. 565. ib@spskgruca.pl  Klinika Ortopedii CMKP


  Klinika Ortopedii, największa w szpitalu, składa się z czterech oddziałów: Ortopedii Dorosłych z Pododdziałem Gruźlicy Kostno-Stawowej (II), Zapaleń Kości (VI), Uszkodzeń i Patologii Miednicy (VII) oraz Chirurgii Kręgosłupa (XII). Oddział Ortopedii Dorosłych specjalizuje się w leczeniu patologii stawu biodrowego i kolanowego w zakresie protezoplastyk oraz zastosowaniem metod naturalnych – biologicznych, czyli z wykorzystaniem komórek macierzystych lub czynników wzrostu. Oddział Zapaleń Kości prowadzi leczenie powikłań infekcyjnych z zakresu ortopedii oraz traumatologii narządu ruchu. Zajmuje się przede wszystkim chorymi po wypadkach komunikacyjnych i obrażeniach wielonarządowych, powikłanych zapaleniem kości i ubytkami tkanek miękkich oraz brakiem zrostu kości. Oddział Uszkodzeń i Patologii Miednicy specjalizuje się w leczeniu obrażeń miednicy: złamań miednicy i panewki stawu biodrowego oraz kości krzyżowej. Rocznie wykonywane jest ponad 200 operacji miednic, co jest znamienne, biorąc pod uwagę średnią liczbę tego typu operacji wykonywanych w ośrodkach w Europie a nawet na świecie. Oprócz tzw. świeżych złamań miednicy i panewki stawu biodrowego, leczone operacyjnie są tu również złamania zastarzałe miednicy. Tego rodzaju zabiegi należą do najtrudniejszych w chirurgicznym leczeniu złamań.


  Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński (zastępca dyrektora ds. nauki i szkolenia)

  Oddział II

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Jerzy Białecki

  Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Marcin Obrębski

  Lekarze: lek. med. Andrzej Kolbuszewski, lek. med. Julia Macias, lek. med. Gracjan Suchodolski, lek. med. Łukasz Wąs

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Joanna Romsicka

  Sekretarka: Małgorzata Galińska

  Oddział VI

  Kierownik Oddziału: lek. med. Stanisław Rak

  Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Piotr Walczak

  Lekarze: lek. med. Bartłomiej Budkiewicz, lek. med. Magdalena Czachorowska-Pietrasik, lek.med. Jarosław Wenda

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Iwona Czarnecka – pielęgniarka epidemiologiczna

  Sekretarka: Aleksandra Rogowska
  Konsultacje lekarskie chorych przebywających aktualnie w innych ośrodkach odbywają się w poniedziałki 9.00-13.00 jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem 22 7794031 wew. 543

  Oddział VII

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Adam Caban

  Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Ireneusz Francuz

  Lekarze: lek. med. Grzegorz Doroszewski, lek. med. Rafał Nowak, lek. med. Andrzej Zawadzki, lek. med. Martyna Meissner

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Dorota Trzeciak

  Sekretarka: Mariusz Wasążnik

  KONTAKT

  Sekretariat Kliniki: Joanna Cieślak tel. 22 779 54 18

  Oddział (II) Ortopedii Dorosłych (II) tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 456, sekretariat wew. 337. ii@spskgruca.pl

  Oddział (VI) Zapaleń Kości tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 412, sekretariat wew. 543. vi@spskgruca.pl

  Oddział (VII) Uszkodzeń i Patologii Miednicy tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 453, sekretariat wew. 316. vii@spskgruca.pl

  Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP


  Jest to największa klinika chirurgii urazowo-ortopedycznej w kraju, składa się z 3 oddziałów pełniących naprzemiennie ostry dyżur urazowy. Zajmuje się leczeniem pacjentów ortopedycznych, głównie po urazach, którzy przyjeżdżają tu z całej Polski. Poza wykonywanymi na bieżąco zabiegami z zakresu chirurgii urazowej, Klinika specjalizuje się w leczeniu powikłań po zabiegach operacyjnych i leczeniu zachowawczym w innych ośrodkach w kraju m.in. stawów rzekomych, czyli braków zrostu. Wykorzystuje do tego nowoczesne metody osteosyntezy, przeszczepy kości i płytkowe czynniki wzrostu.
  W Klinice rutynowo wykonywane są również endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego oraz małoinwazyjne zabiegi ortopedyczne:
  - artroskopową rekonstrukcję więzadeł stawu kolanowego,
  - artroskopowe leczenie stawu biodrowego i skokowo-goleniowego.
  Klinika specjalizuje się też w chirurgii stawu skokowo-goleniowego oraz pięty. Bardzo ważnym elementem w działalności Kliniki jest chirurgia kończyny górnej, w tym endoprotezoplastyka stawu ramiennego jak również artroskopowe operacje rekonstrukcyjne stawu ramiennego. Ponadto w Klinice leczone są operacyjnie przykurcze stawu łokciowego i wykonywane endoprotezoplastyki głowy kości promieniowej. Wszczepiana endoproteza jest dziełem lekarzy z tej Kliniki powstałym we współpracy z naukowcami z Politechniki Warszawskiej; posiada ona patent oraz certyfikat europejski, jest zakładana w Polsce i zagranicą. Implantowane są również endoprotezy totalne stawu łokciowego w przypadkach nieodwracalnych deformacji, zmian zwyrodnieniowych i reumatoidalnego zapalenia stawów. Klinika zajmuje się także chirurgią nadgarstka i ręki, w tym leczeniem małoinwazyjnym techniką artroskopową. Opisane powyżej metody leczenia stawu łokciowego i nadgarstka należą do procedur dość rzadko wykonywanych w Polsce.


  Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

  Oddział III

  Kierownik Oddziału: lek. med. Waldemar Rylski

  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Cezary Walczyński

  Lekarze: lek. med. Maciej Makowski, lek. med. Michał Dąbrowski, lek. med. Filip Kucharczyk, dr n. med. Bartłomiej Kordasiewicz (Adiunkt Kliniki), lek. med. Konrad Małachowski, lek. med. Maciej Kiciński

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: Alina Rumik

  Sekretarka: Małgorzata Kędzierska

  Oddział IV

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Piotr Zakrzewski (Adiunkt Kliniki)

  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Daniel Kowalski

  Lekarze: dr n. med. Andrzej Boszczyk (Adiunkt Kliniki), lek. med. Mariusz Urban, lek. med. Maciej Klich, lek. med. Magdalena Pieniężna-Ćwirko

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Halina Magnuszewska

  Sekretarka: Agnieszka Mętrak

  Oddział V

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Rafał Kamiński

  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Piotr Malawski

  Lekarze: lek. med. Maciej Langner , lek. med. Cezary Walczyński, lek. med. Dariusz Michalik, lek. med. Wojciech Ceran, lek. med. Marcin Burczak

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Danuta Mucha

  Sekretarka: Wioleta Ićkowska

  KONTAKT

  Sekretariat Kliniki: Izabela Idźkowska tel. 22 788 56 75

  Oddział (III) tel. 22 779 40 31 pielęgniarki: wew. 470 sekretariat: wew. 540 iii@spskgruca.pl

  Oddział (IV) tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 541, sekretariat wew. 486 iv@spskgruca.pl

  Oddział (V) tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 467, sekretariat wew. 542 v@spskgruca.pl

  Klinika Ortopedii i Reumoortopedii CMKP


  Klinika powstała 7 lat temu i jest najmłodszą i najmniejszą kliniką w SPSK im. Prof. Adama Grucy. W jej skład wchodzi Oddział Ortopedii i Reumoortopedii (XIV). Zajmuje się głównie endoprotezoplastyką stawu biodrowego i kolanowego począwszy od pierwotnych endoprotezoplastyk na trudnych rewizjach skończywszy. Pod względem naukowym zajmuje się przede wszystkim wprowadzaniem nowych preparatów kościozastępczych. Współpracuje z uczelniami krajowymi, m.in. z Politechniką Warszawską, gdzie prowadzi badania na temat uczuleń i poziomu metali powstałych po założeniu endoprotezy stawu kolanowego. Ponadto na oddziale, wchodzącym w skład Kliniki Ortopedii i Reumoortopedii, wykonywane są operacje korekcyjne stóp oraz operacje kończyn górnych szczególnie w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Leczona jest tu także chirurgicznie choroba dyskowa kręgosłupa lędźwiowego.


  Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski prof. CMKP

  Oddział XIV

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Marcin Milecki

  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Aleksander Wielopolski

  Lekarze: dr n. med. Dariusz Marczak, dr n. med. Ines Pokrzywnicka-Gajek, lek. med. Tomasz Okoń

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Małgorzata Grzegorzewska

  Sekretarka: Joanna Pawlik

  KONTAKT

  Sekretariat Kliniki: Agnieszka Niezabitowska tel. 22 788 91 95

  Oddział (XIV) tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 384, sekretarka wew. 545 xiv@spskgruca.pl  Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii CMKP  Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski

  Oddział XII

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Stanisław Łukawski

  Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Wojciech Kucharczyk

  Lekarze: lek. med. Krzysztof Krauze, lek. med. Oleg Tchoriwski, lek. med. Jacek Węglarz

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Aneta Okoń

  Sekretarka: Bogusława Wielgołaska

  KONTAKT

  Sekretariat Kliniki: Bogusława Wielgołaska

  Oddział (XII) tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 335, sekretarka wew. 544 xii@spskgruca.pl  Oddział (VIII) Rehabilitacji


  Kierownik Oddziału: lek. med. Katarzyna Śledziewska (p.o.)

  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Matylda Barbara Szlawska

  Lekarze: lek. med. Elżbieta Ciorga, lek. med. Wojciech Dobroński, lek. med. Al Saad Sari,

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Renata Rogulska

  Sekretarka: Marzanna Legat

  KONTAKT

  Sekretariat : tel. 22 779 40 31 wew. 324

  Oddział : tel. 22 779 40 31 wew. 454 viii@spskgruca.pl  Oddział (IX) Pooperacyjny


  Kierownik Oddziału: dr n. med. Elżbieta Nowacka

  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Włodzimierz Kielak

  Lekarze: lek. med. Jadwiga Białecka, lek. med. Elżbieta Chudzyńska-Pomianowska, lek. med. Ewa Krakowska-Gmyrek, lek. med. Elena Nazarowa, lek. med. Waldemar Ogonowski, lek. med. Jacek Rosa, lek. med. Mohammad Sohail, lek. med. Dorota Ścieżka, lek. med. Paweł Ścieżka, lek. med. Monika Wielgus, lek. med. Agata Rudner-Weiss, lek. med. Beata Węgrzyn, lek. med. Agata Kołodziejska, lek. med. Marcin Kindop

  Koordynator ds. zabezpieczenia świadczeń pielęgniarskich z zakresu anestezjologii : mgr Wioleta Deczewska

  Koordynator opieki pielęgniarskiej : mgr Anna Smolak

  Sekretarka: Alina Owczarek-Szabó

  KONTAKT

  Oddział : tel. 22 779 40 31 wew. 327, 457  Blok operacyjny


  Kierownik bloku operacyjnego: dr n. med. Adam Czwojdziński

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Joanna Zegar

  Sekretarki: Maria Wanda Opala, Malwina Skrobińska

  KONTAKT

  Sekretariat bloku operacyjnego : tel. 22 779 40 31 wew. 407