Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

 • Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP


  Klinika składa się z dwóch oddziałów: Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej (Ia) oraz Ortopedii Dorosłych (Ib). Jednym z wiodących tematów, którymi się zajmuje jest leczenie wad wrodzonych narządu ruchu. Jako jedyna klinika w Polsce przeprowadza rekonstrukcje kończyn za pomocą stabilizatorów z komputerowym wspomaganiem tego procesu. Na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej leczeni są pacjenci z urazami i następstwami urazów, deformacjami porażennymi kończyn w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, rozczepu kręgosłupa, artrogrypozy. Zajmuje się też wydłużeniami kończyn z korekcją w osi, zarówno w zmianach pourazowych, jak i pozapalnych oraz w przypadkach wad wrodzonych. Oddział pełni codzienny 24-godzinny ostry dyżur dla dzieci i młodzieży. Oddział Ortopedii Dorosłych zajmuje się leczeniem stawu biodrowego i kolanowego chirurgicznym – jako jeden z nielicznych w kraju – z jego zachowaniem oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik – czyli endoprotezoplastyki. Leczeni są tu także pacjenci z deformacjami stóp, schorzeniami kręgosłupa, z nierównością kończyn oraz zaburzeniami osiowymi.


  Kierownik Kliniki: prof. dr hab.n. med. Jarosław Czubak

  Oddział IA

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Szymon Pietrzak

  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Waldemar Przybysz

  Lekarze: dr n. med. Magdalena Kwiatkowska, lek. med. Małgorzata Drwiega-Ostaszewska, lek. med. Piotr Janiak, lek. med. Michał Lenkiewicz, lek. med. Karolina Lisiecka, lek. med. Tomasz Parol, lek. Konrad Grochowski

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Bożena Kamińska

  Sekretarka: Teresa Wawer

  Oddział IB

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Andrzej Sionek

  Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Adam Czwojdziński

  Lekarze: lek. Marek Dróżdż, lek. Marcin Gruba, dr n. med. Marcin Złotorowicz,lek. med. Kamil Kołodziejczyk

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Krystyna Rzodkiewicz (po)

  Sekretarka: Marzena Kamaszewska

  KONTAKT

  Sekretariat Kliniki: Anna Możdżonek tel. 788 91 97

  Oddział IA Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 462, sekretariat wew. 311. ia@spskgruca.pl

  Oddział IB Ortopedii Dorosłych tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 465, sekretariat wew. 565. ib@spskgruca.pl  Klinika Ortopedii CMKP


  Klinika Ortopedii, największa w szpitalu, składa się z czterech oddziałów: Ortopedii Dorosłych z Pododdziałem Gruźlicy Kostno-Stawowej (II), Zapaleń Kości (VI), Uszkodzeń i Patologii Miednicy (VII) oraz Chirurgii Kręgosłupa (XII). Oddział Ortopedii Dorosłych specjalizuje się w leczeniu patologii stawu biodrowego i kolanowego w zakresie protezoplastyk oraz zastosowaniem metod naturalnych – biologicznych, czyli z wykorzystaniem komórek macierzystych lub czynników wzrostu. Oddział Zapaleń Kości prowadzi leczenie powikłań infekcyjnych z zakresu ortopedii oraz traumatologii narządu ruchu. Zajmuje się przede wszystkim chorymi po wypadkach komunikacyjnych i obrażeniach wielonarządowych, powikłanych zapaleniem kości i ubytkami tkanek miękkich oraz brakiem zrostu kości. Oddział Uszkodzeń i Patologii Miednicy specjalizuje się w leczeniu obrażeń miednicy: złamań miednicy i panewki stawu biodrowego oraz kości krzyżowej. Rocznie wykonywane jest ponad 200 operacji miednic, co jest znamienne, biorąc pod uwagę średnią liczbę tego typu operacji wykonywanych w ośrodkach w Europie a nawet na świecie. Oprócz tzw. świeżych złamań miednicy i panewki stawu biodrowego, leczone operacyjnie są tu również złamania zastarzałe miednicy. Tego rodzaju zabiegi należą do najtrudniejszych w chirurgicznym leczeniu złamań.


  Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński (zastępca dyrektora ds. nauki i szkolenia)

  Oddział II

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Jerzy Białecki

  Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Marcin Obrębski

  Lekarze: lek. med. Andrzej Kolbuszewski, lek. med. Julia Macias, lek. med. Gracjan Suchodolski, lek. med. Łukasz Wąs

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Joanna Romsicka

  Sekretarka: Małgorzata Galińska

  Oddział VI

  Kierownik Oddziału: lek. med. Stanisław Rak

  Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Piotr Walczak

  Lekarze: lek. med. Adrian Brychcy, lek. med. Bartłomiej Budkiewicz, lek. med. Magdalena Czachorowska-Pietrasik, lek.med. Jarosław Wenda

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Iwona Czarnecka – pielęgniarka epidemiologiczna

  Sekretarka: Aleksandra Rogowska
  Konsultacje lekarskie chorych przebywających aktualnie w innych ośrodkach odbywają się w poniedziałki 9.00-13.00 jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem 22 7794031 wew. 543

  Oddział VII

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Adam Caban

  Lekarze: lek. med. Grzegorz Doroszewski, lek. med. Rafał Nowak, lek. med. Andrzej Zawadzki, lek. med. Martyna Meissner

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Dorota Trzeciak

  Sekretarka: Mariusz Wasążnik

  KONTAKT

  Sekretariat Kliniki: Joanna Cieślak tel. 22 779 54 18

  Oddział (II) Ortopedii Dorosłych (II) tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 456, sekretariat wew. 337. ii@spskgruca.pl

  Oddział (VI) Zapaleń Kości tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 412, sekretariat wew. 543. vi@spskgruca.pl

  Oddział (VII) Uszkodzeń i Patologii Miednicy tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 453, sekretariat wew. 316. vii@spskgruca.pl

  Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP


  Jest to największa klinika chirurgii urazowo-ortopedycznej w kraju, składa się z 3 oddziałów pełniących naprzemiennie ostry dyżur urazowy. Zajmuje się leczeniem pacjentów ortopedycznych, głównie po urazach, którzy przyjeżdżają tu z całej Polski. Poza wykonywanymi na bieżąco zabiegami z zakresu chirurgii urazowej, Klinika specjalizuje się w leczeniu powikłań po zabiegach operacyjnych i leczeniu zachowawczym w innych ośrodkach w kraju m.in. stawów rzekomych, czyli braków zrostu. Wykorzystuje do tego nowoczesne metody osteosyntezy, przeszczepy kości i płytkowe czynniki wzrostu.
  W Klinice rutynowo wykonywane są również endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego oraz małoinwazyjne zabiegi ortopedyczne:
  - artroskopową rekonstrukcję więzadeł stawu kolanowego,
  - artroskopowe leczenie stawu biodrowego i skokowo-goleniowego.
  Klinika specjalizuje się też w chirurgii stawu skokowo-goleniowego oraz pięty. Bardzo ważnym elementem w działalności Kliniki jest chirurgia kończyny górnej, w tym endoprotezoplastyka stawu ramiennego jak również artroskopowe operacje rekonstrukcyjne stawu ramiennego. Ponadto w Klinice leczone są operacyjnie przykurcze stawu łokciowego i wykonywane endoprotezoplastyki głowy kości promieniowej. Wszczepiana endoproteza jest dziełem lekarzy z tej Kliniki powstałym we współpracy z naukowcami z Politechniki Warszawskiej; posiada ona patent oraz certyfikat europejski, jest zakładana w Polsce i zagranicą. Implantowane są również endoprotezy totalne stawu łokciowego w przypadkach nieodwracalnych deformacji, zmian zwyrodnieniowych i reumatoidalnego zapalenia stawów. Klinika zajmuje się także chirurgią nadgarstka i ręki, w tym leczeniem małoinwazyjnym techniką artroskopową. Opisane powyżej metody leczenia stawu łokciowego i nadgarstka należą do procedur dość rzadko wykonywanych w Polsce.


  Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

  Oddział III

  Kierownik Oddziału: lek. med. Waldemar Rylski

  Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Rafał Kamiński

  Lekarze: dr n. med. Rafał Kamiński, lek. med. Maciej Makowski, lek. med. Michał Dąbrowski, lek. med. Filip Kucharczyk, dr n. med. Bartłomiej Kordasiewicz (Adiunkt Kliniki), lek. med. Konrad Małachowski, lek. med. Maciej Kiciński

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: Alina Rumik

  Sekretarka: Małgorzata Kędzierska

  Oddział IV

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Piotr Zakrzewski (Adiunkt Kliniki)

  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Daniel Kowalski

  Lekarze: dr n. med. Andrzej Boszczyk (Adiunkt Kliniki), lek. med. Mariusz Urban, lek. med. Maciej Klich, lek. med. Magdalena Pieniężna-Ćwirko

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Halina Magnuszewska

  Sekretarka: Agnieszka Mętrak

  Oddział V

  Kierownik Oddziału: lek. med. Maciej Langner

  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Piotr Malawski

  Lekarze: lek. med. Cezary Walczyński, lek. med. Dariusz Michalik, lek. med. Wojciech Ceran, lek. med. Marcin Burczak

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Danuta Mucha

  Sekretarka: Wioleta Ićkowska

  KONTAKT

  Sekretariat Kliniki: Izabela Idźkowska tel. 22 788 56 75

  Oddział (III) tel. 22 779 40 31 pielęgniarki: wew. 470 sekretariat: wew. 540 iii@spskgruca.pl

  Oddział (IV) tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 541, sekretariat wew. 486 iv@spskgruca.pl

  Oddział (V) tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 467, sekretariat wew. 542 v@spskgruca.pl

  Klinika Ortopedii i Reumoortopedii CMKP


  Klinika powstała 7 lat temu i jest najmłodszą i najmniejszą kliniką w SPSK im. Prof. Adama Grucy. W jej skład wchodzi Oddział Ortopedii i Reumoortopedii (XIV). Zajmuje się głównie endoprotezoplastyką stawu biodrowego i kolanowego począwszy od pierwotnych endoprotezoplastyk na trudnych rewizjach skończywszy. Pod względem naukowym zajmuje się przede wszystkim wprowadzaniem nowych preparatów kościozastępczych. Współpracuje z uczelniami krajowymi, m.in. z Politechniką Warszawską, gdzie prowadzi badania na temat uczuleń i poziomu metali powstałych po założeniu endoprotezy stawu kolanowego. Ponadto na oddziale, wchodzącym w skład Kliniki Ortopedii i Reumoortopedii, wykonywane są operacje korekcyjne stóp oraz operacje kończyn górnych szczególnie w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Leczona jest tu także chirurgicznie choroba dyskowa kręgosłupa lędźwiowego.


  Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski prof. CMKP

  Oddział XIV

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Marcin Milecki

  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Aleksander Wielopolski

  Lekarze: dr n. med. Dariusz Marczak, dr n. med. Ines Pokrzywnicka-Gajek, lek. med. Tomasz Okoń

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Małgorzata Grzegorzewska

  Sekretarka: Joanna Pawlik

  KONTAKT

  Sekretariat Kliniki: Agnieszka Niezabitowska tel. 22 788 91 95

  Oddział (XIV) tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 384, sekretarka wew. 545 xiv@spskgruca.pl  Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii CMKP  Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski

  Oddział XII

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Stanisław Łukawski

  Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Wojciech Kucharczyk

  Lekarze: lek. med. Krzysztof Krauze, lek. med. Oleg Tchoriwski, lek. med. Jacek Węglarz

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Aneta Okoń

  Sekretarka: Bogusława Wielgołaska

  KONTAKT

  Sekretariat Kliniki: Bogusława Wielgołaska

  Oddział (XII) tel. 22 779 40 31 pielęgniarki wew. 335, sekretarka wew. 544 xii@spskgruca.pl  Oddział (VIII) Rehabilitacji


  Kierownik Oddziału: lek. med. Katarzyna Śledziewska (p.o.)

  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Izabella Nyka

  Lekarze: lek. med. Elżbieta Ciorga, lek. med. Wojciech Dobroński, lek. med. Al Saad Sari, lek. med. Matylda Barbara Szlawska

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Renata Rogulska

  Sekretarka: Marzanna Legat

  KONTAKT

  Sekretariat : tel. 22 779 40 31 wew. 324

  Oddział : tel. 22 779 40 31 wew. 454 viii@spskgruca.pl  Oddział (IX) Pooperacyjny


  Kierownik Oddziału: dr n. med. Elżbieta Nowacka

  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Włodzimierz Kielak

  Lekarze: lek. med. Jadwiga Białecka, lek. med. Elżbieta Chudzyńska-Pomianowska, lek. med. Ewa Krakowska-Gmyrek, lek. med. Elena Nazarowa, lek. med. Waldemar Ogonowski, lek. med. Jacek Rosa, lek. med. Mohammad Sohail, lek. med. Dorota Ścieżka, lek. med. Paweł Ścieżka, lek. med. Monika Wielgus, lek. med. Agata Rudner-Weiss, lek. med. Beata Węgrzyn, lek. med. Agata Kołodziejska, lek. med. Marcin Kindop

  Koordynator ds. zabezpieczenia świadczeń pielęgniarskich z zakresu anestezjologii : mgr Wioleta Deczewska

  Koordynator opieki pielęgniarskiej : mgr Anna Smolak

  Sekretarka: Alina Owczarek-Szabó

  KONTAKT

  Oddział : tel. 22 779 40 31 wew. 327, 457  Blok operacyjny


  Kierownik bloku operacyjnego: dr n. med. Adam Czwojdziński

  Koordynator opieki pielęgniarskiej: mgr Joanna Zegar

  Sekretarki: Maria Wanda Opala, Malwina Skrobińska

  KONTAKT

  Sekretariat bloku operacyjnego : tel. 22 779 40 31 wew. 407