Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Kliniki szpitala

 • Klinika Ortopedii CMKP - kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
  tel. (022) 779-54-18

  Oddział II – Ortopedii Dorosłych : Ordynator dr n. med. Jerzy Białecki
  tel. (022) 779-40-31 wew. 456
  Telefon do kontaktu z pacjentami (22) 779-40-31 wew. 502

  Oddział VI - Zapaleń Kości : Ordynator dr Stanisław Rak
  tel. (022) 779-40-31 wew. 543
  Telefon do kontaktu z pacjentami (22) 779-40-31 wew. 506

  Oddział VII - Uszkodzeń i Patologii Miednicy : Ordynator dr n. med. Adam Caban
  tel. (022) 779-40-31 wew. 453
  Telefon do kontaktu z pacjentami (22) 779-40-31 wew. 507

  Oddział XII – Chirurgii Kręgosłupa : Ordynator dr n. med. Stanisław Łukawski
  tel. (022) 779-40-31 wew. 335
  Telefon do kontaktu z pacjentami (22) 779-40-31 wew. 512

  Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP - kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
  tel. (022) 788-56-75

  Oddział III – Traumatologii Ogólnej: Ordynator dr Waldemar Rylski
  tel. (022) 779-40-31 wew. 470
  Telefon do kontaktu z pacjentami (22) 779-40-31 wew. 503

  Oddział IV – Urazów Kończyny Górnej: Ordynator dr n. med. Piotr Zakrzewski
  tel. (022) 779-40-31 wew. 486
  Telefon do kontaktu z pacjentami (22) 779-40-31 wew. 504

  Oddział V - Uszkodzeń Kolana i Chirurgii Artroskopowej : Ordynator dr Maciej Langner
  tel. (022) 779-40-31 wew. 467
  Telefon do kontaktu z pacjentami (22) 779-40-31 wew. 505

  Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP - kierownik Kliniki prof. dr hab.n. med. Jarosław Czubak
  tel. (022) 788-79-97


  Zastępca Kierownika Kliniki: dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski

  Oddział IA – Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej : Ordynator dr n. med. Szymon Pietrzak
  tel. (022) 779-40-31 wew. 411
  Telefon do kontaktu z pacjentami (22) 779-40-31 wew. 501

  Oddział IB – Ortopedii Dorosłych : Ordynator dr n. med. Andrzej Sionek
  tel. (022) 779-40-31 wew. 465

  Klinika Ortopedii i Reumoortopedii CMKP - kierownik Kliniki dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
  tel. (022) 788-91-95

  Oddział XIV – Ortopedii i Reumoortopedii : Ordynator dr n. med. Marcin Milecki
  tel. (022) 779-40-31 wew. 384
  Telefon do kontaktu z pacjentami (22) 779-40-31 wew. 514