Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Zarząd i administracja

 • Zarząd

  Dyrektor Naczelny

  dr n. med. Mieczysław Błaszczyk
  sekretariat: tel. 22 779 32 02

  Dyrektor Opieki Medycznej

  mgr Teresa Kosicka
  sekretariat: tel. 22 779 28 15

  Dyrektor Techniczny

  dr inż. Sławomir Chaberek
  sekretariat: tel. 22 779 28 15

  Administracja

  Księgowość

  Główna Księgowa – Henryka Jobda
  tel. 22 779 40 31 wew. 218

  Dział Organizacji i Polityki Personalnej

  Kierownik Działu – Alicja Trojanowska
  tel. 22 779 40 31 wew. 288

  Dział Zamówień Publicznych

  Kierownik Działu – Olimpia Jobda
  tel. 22 779 40 31 wew. 477

  Dział Administracyjno-Gospodraczy

  Kierownik Działu – Jacek Ludwiczak
  tel. 22 779 40 31 wew. 216

  Dział Statystyki Medycznej i Informacji

  Kierownik Działu – Katarzyna Nowak
  tel. 22 779 40 31 wew. 330

  Dział Techniki Medycznej

  Kierownik Działu – Waldemar Cacko
  tel. 22 779 40 31 wew. 290

  Sekcja Informatyki

  Kierownik Działu – Krzysztof Bogusławski
  tel. 22 779 40 31 wew. 377

  Dział Techniczny

  Kierownik Działu – Jacek Jarosz
  tel. 22 779 40 31 wew. 344

  Sekcja Archiwum

  Kierownik Działu – Anna Wojdasiewicz
  tel. 22 779 40 31 wew. 273

  Inspektor Ochrony Danych

  Dariusz Skowera - iod@spskgruca.pl
  email: sekretariat@spskgruca.pl