Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne

 • Zapisy na wizytę u lekarza w Przychodni Specjalistycznej

  W strukturach Przychodni Specjalistycznej, działającej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku, funkcjonują: Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dorosłych i Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci. Podstawą przyjęcia pacjenta w Przychodni jest skierowanie do Specjalistycznej Poradni Ortopedycznej, wystawione przez lekarza placówki leczniczej, która ma podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na świadczenie usług medycznych.

  Poradnia przyjmuje pacjentów ubezpieczenia społecznego:

  - leczonych dotychczas w innych ośrodkach, którzy zgłaszają się po raz pierwszy na wizytę w naszej Przychodni (dotyczy również pacjentów leczonych uprzednio w naszej Przychodni z powodu innej jednostki chorobowej, a którzy obecnie wymagają leczenia innego schorzenia) - wymagane skierowanie z innej placówki medycznej
  - hospitalizowanych wcześniej w SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP - wymagane skierowanie z Oddziału SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP
  - przyjętych i zaopatrzonych ambulatoryjnie w ramach ostrego dyżuru SPSK im. Prof. Adama Grucy - wymagane skierowanie z Izby Przyjęć Ostrego Dyżuru SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP

  Istnieją trzy możliwości dokonania zapisu na wizytę lekarską, do lekarzy przyjmujących w Przychodni Specjalistycznej:

  - osobiście

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.45
  1) dorośli - w rejestracji zapisów, która mieści się w łączniku między Przychodnią Specjalistyczną a budynkiem głównym Szpitala (poziom "-1", pok. 18),

  2) dzieci - w okienku (nr 5) zapisów w rejestracji w Przychodni Specjalistycznej – parter (poziom „0”)


  Pacjenci, zapisujący się po raz pierwszy na wizytę w naszej Przychodni, powinni posiadać ze sobą Skierowanie do Specjalistycznej Poradni Ortopedycznej.  - telefonicznie

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.45

  1) dorośli – telefon numer: 22 431 30 30
  2) dzieci – telefon numer: 22 431 30 29


  Pacjenci, zapisujący się telefonicznie na pierwszą na wizytę w naszej Przychodni, proszeni są o przekazanie rejestratorce danych z posiadanego Skierowania do Specjalistycznej Poradni Ortopedycznej.

  Po zapisaniu się telefonicznie na wizytę, prosimy, w ciągu 14-stu dni, przesłać pocztą oryginał Skierowania do Specjalistycznej Poradni Ortopedycznej na adres:

  Rejestracja Przychodni Specjalistycznej
  SPSK im. Prof. Adama Grucy
  ul. Konarskiego 13
  05-400 Otwock

  Pacjenci, zapisujący się telefonicznie na kolejną wizytę w naszej Przychodni, proszeni są o podanie tylko swoich danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL)

  Ze względu na dużą liczbę pacjentów chętnych do zapisania się telefonicznie na leczenie w naszej Przychodni czas oczekiwania na połączenie może się wydłużać.  - on-line (przez Internet)

  Przez całą dobę

  1) Pacjenci, zapisujący się po raz pierwszy na wizytę w naszej Przychodni lub zapisujący się celem leczenia innej jednostki chorobowej niż dotychczas, proszeni są o wypełnienie i przesłanie drogą internetową Formularz zapisu na pierwszą wizytę


  Rejestrując się za pośrednictwem internetowego formularza, prosimy pamiętać, że, w polu „treść wiadomości” należy podać nazwisko lekarza, do którego chcą się Państwo zapisać, w przeciwnym razie to pracownik rejestracji sam ustali, który lekarz Państwa przyjmie.

  Po przesłaniu wypełnionego Formularza, prześlemy do Państwa wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia, na którą prosimy nie odpowiadać.

  W ciągu trzech dni roboczych prześlemy kolejną wiadomość, określającą precyzyjnie termin zamówionej wizyty lekarskiej.

  Po otrzymaniu tej wiadomości, prosimy, w ciągu 14-stu dni, przesłać pocztą oryginał Skierowania do Specjalistycznej Poradni Ortopedycznej na adres:

  Rejestracja Przychodni Specjalistycznej
  SPSK im. Prof. Adama Grucy
  ul. Konarskiego 13
  05-400 Otwock

  2) Pacjenci, zapisujący się na kolejną wizytę (kontynuację dotychczasowego leczenia), proszeni są o wypełnienie Formularz zapisu na kolejną wizytę

  Rejestrując się za pośrednictwem internetowego formularza, prosimy pamiętać, że w polu „treść wiadomości” należy podać nazwisko lekarza, do którego chcą się Państwo zapisać, w przeciwnym razie to pracownik rejestracji sam ustali, który lekarz Państwa przyjmie.

  Po przesłaniu wypełnionego Formularza, prześlemy do Państwa wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia, na którą prosimy nie odpowiadać.

  W ciągu trzech dni roboczych prześlemy kolejną wiadomość, określającą precyzyjnie termin zamówionej wizyty lekarskiej.


  Przychodnia Specjalistyczna mieści się w oddzielnym budynku po lewej stronie od wjazdu na teren Szpitala.
  Rejestracja Przychodni mieści się na parterze – obowiązują numerki pobrane z automatu przy wejściu do Przychodni.
  Pracownia rentgenowska dla pacjentów Przychodni mieści się na parterze.
  Gabinety lekarskie, zabiegowe i gipsownia dla dorosłych mieszczą się na I piętrze, natomiast gabinety lekarskie i zabiegowy oraz gipsownia dla dzieci mieszczą się na parterze.

  Zapisy na badania diagnostyczne


  W SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku wykonywane są badania z zakresu diagnostyki obrazowej, tj. rtg, usg, rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. Na wszystkie badania obowiązuje skierowanie.

  - Zapisu na usg, rezonans magnetyczny i tomografię komputerową można dokonać osobiście w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-14.00 pod nr 22 779 40 31 wew. 388. Skierowanie należy dostarczyć w ciągu 14 dni od daty zapisu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

  - Badania rtg wykonywane są na bieżąco w dniu zapisu.  - Zapisu na badanie można dokonać także on-line wypełniając poniższy formularz:

  Formularz zapisu na badania i ankieta MR do pobrania
  Najbliższe wolne terminy do przyjęcia w trybie stabilnym na posczególne oddziały w podziale na endoprotezoplastykę stawu biodrowego i kolanowego

  Wolne terminy
  Cennik badań diagnostycznych