Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Dialog Techniczny

    Budowa całodobowego lądowiska dla lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na dachu parkingu wielopoziomowego
  • OWPDT
  • Ogłoszenie
  • Wniosek