Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Aktualności

 • Międzynarodowa Konferencja „Bark, łokieć, nadgarstek”

  W dniach 22-24 października br. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Bark, łokieć, nadgarstek”. Jest ona poświęcona artroskopii i chirurgii małoinwazyjnej barku, łokcia i nadgarstka.
  W trakcie konferencji, oprócz wykładów, warsztatów i dyskusji planowana jest transmisja na żywo z operacji prowadzonych w Klinice Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku.
  Do udziału w tym wydarzeniu zaproszono chirurgów – ortopedów z kraju i zza granicy, m.in. z Francji, Niemiec i Szwajcarii, wybitnych fachowców, którzy podzielą się swoim doświadczeniem z uczestnikami obrad.
  W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji weszli lekarze z Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku: prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski – kierownik Kliniki, dr n. med. Bartłomiej Kordasiewicz (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego), dr n. med Maciej Klich i dr n. med. Dariusz Michalik.
  Konferencja organizowana jest pod patronatem Sekcji Chirurgii Barku i Łokcia PTOiTr.
  Więcej informacji na www.artroskopiabarku2015.pl

  • Odbyło się Warszawskie Sympozjum Rekonstrukcji Kończyn

   Zgodnie z zapowiedzią, w dniu 19 września 2015 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku, odbyło się Warszawskie Sympozjum Rekonstrukcji Kończyn.
   Wzięło w nim udział kilkudziesięciu lekarzy – ortopedów i traumatologów z Polski i Turcji. Gośćmi sympozjum byli: Elżbieta Lanc – członek Zarządu Urzędu Województwa Mazowieckiego oraz Zbigniew Szczepaniak – Prezydent Miasta Otwocka.
   W części wykładowej zaprezentowane zostały m.in. najnowsze doświadczenia z zakresu zabiegów korekcji wrodzonych, rozwojowych i nabytych zniekształceń kończyn. Odbyły się też warsztaty praktyczne, podczas których omawiano techniki operacyjne i zastosowanie różnych systemów stabilizacji zewnętrznej.
   Sympozjum poprzedziły dwa zabiegi rekonstrukcji kończyn przeprowadzone u dziecka i osoby dorosłej. Wykonali je w dniu 18 września wspólnie lekarze z Polski i Turcji.
   Organizatorem sympozjum była Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku – jeden z nielicznych w kraju ośrodków ortopedycznych wykonujących rutynowo tego typu zabiegi. Dotychczas przeprowadzono ich już 340. Leczenie takie stosowane jest m.in. u dzieci w przypadkach wad wrodzonych związanych z częściowym ubytkami kończyn oraz wad rozwojowych w chorobach tkanki kostnej, a także w zniekształceniach będących wynikiem urazów.
   Sympozjum towarzyszyła impreza integracyjna dla małych pacjentów Szpitala, operowanych wcześniej oraz będących obecnie w trakcie leczenia. Specjalnie dla nich wystąpili z koncertem ich rówieśnicy – uczniowie otwockich szkół. Odbył się także konkurs plastyczny. Dzieci biorące w nim udział otrzymały drobne upominki.

  • Warszawskie Sympozjum Rekonstrukcji Kończyn

   W dniu 19 września 2015 r. w SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku odbędzie się Warszawskie Sympozjum Rekonstrukcji Kończyn.
   Celem sympozjum jest popularyzacja wiedzy i wymiana doświadczeń na temat zabiegów korekcji wrodzonych, rozwojowych i nabytych zniekształceń kończyn. W trakcie obrad zaprezentowane zostaną różne techniki operacyjne a także metodyka oceny klinicznej i radiologicznej deformacji kostnych i planowania ich korekcji. Wystąpieniom teoretycznym towarzyszyć będą warsztaty praktyczne prezentujące techniki operacyjne i zastosowanie różnych systemów stabilizacji zewnętrznej.
   Warszawskie Sympozjum Rekonstrukcji Kości stanowić będzie zarazem inauguracyjne spotkanie lekarzy specjalistów z Turcji, którzy zajmują się w swojej praktyce na szeroką skalę zabiegami rekonstrukcyjnymi. Przedstawiciele Organizatora sympozjum – dr hab. n. med. Jarosław Czubak, prof. CMKP kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP w Otwocku i dr n. med. Szymon Pietrzak, kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej – wyrażają nadzieję, że wzbudzi ono zainteresowanie środowiska polskich ortopedów z całego kraju i stanie się pierwszym z cyklu międzynarodowych spotkań poświęconych tej problematyce. Kolejne takie sympozjum planowane jest w Turcji. Patronat nad sympozjum objęły: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne oraz Turkish ASAMI.
   Oficjalnym językiem sympozjum jest angielski.
   Informacja i rejestracja: www.limbreconstruction2015.pl

   • Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. dr. hab. med. Stefana Malawskiego

    W dniu 7 stycznia 2015 roku w naszym szpitalu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej z wizerunkiem profesora dr. hab. Stefana Malawskiego, jego twórcy i wieloletniego dyrektora. Zmarły w 2012 roku Profesor był chirurgiem ortopedą, traumatologiem. Na swoim koncie miał ponad 25 000 zabiegów ortopedycznych, stworzył też wiele nowych rozwiązań w ortopedii. Był organizatorem lecznictwa gruźlicy kostno-stawowej, pełnił funkcję konsultanta krajowego. Z otwockim ośrodkiem ortopedycznym związany był przez ponad pół wieku. Tablica upamiętniająca prof. Stefana Malawskiego znajduje się w holu przy auli Jego imienia.

    Zapraszamy do obejrzenia filmu o SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku

    Wszystkich obecnych i przyszłych pacjentów zapraszamy do zapoznania się z działalnością naszego szpitala, którą przedstawia film zatytułowany „Ludzie są najważniejsi”. Film powstał w końcu ubiegłego roku i stanowi rodzaj przewodnika, który pomoże Państwu zorientować się w strukturze Szpitala i pracy jego liczącego kilkuset osób personelu. W 2013 roku Szpital obchodził 40-lecie istnienia. Jego ubiegłoroczne dokonania to m.in. blisko 11 tysięcy pacjentów leczonych w 4 klinikach, ponad 8200 zabiegów operacyjnych, 13 tys. pacjentów przyjętych podczas całodobowych ostrych dyżurów i blisko 60 tysięcy pacjentów konsultowanych w przychodni przyszpitalnej. Szpital im. prof. Adama Grucy, którego organem założycielskim jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, jest uznanym ośrodkiem leczenia ortopedycznego nie tylko w naszym kraju.

    Do obejrzenia filmu o SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku